Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 11
Lobet Gott in seinen Reichen
[Himmelfahrts-Oratorium]
Traducció al Català [Catalan Translation]
Cantata BWV 11 - Lloeu Déu en el seu Reialme
[Oratori de l´Ascensió]

Celebració: Festa de l’Ascensió

 

Text original en alemany [Original German Text]

 

Traducció al català [Catalan Translation]

1

Coro

1

Cor [S, C, T, B]

 

Tromba I-III, Timpani, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Lobet Gott in seinen Reichen,
Preiset ihn in seinen Ehren,
Rühmet ihn in seiner Pracht;
Sucht sein Lob recht zu vergleichen,
Wenn ihr mit gesamten Chören
Ihm ein Lied zu Ehren macht!

 

Lloeu Déu en el seu Reialme,
exalceu-lo en la seva Glòria,
glorifiqueu-lo en la seva esplendor;
demostreu a bon dret la seva lloança,
quan cantant acoblats a cor,
fem sentir un himne per enaltir el seu nom!

    

2

Recitativo T

2

Recitatiu [Tenor]

 

Continuo

  
 

Evangelist:
Der Herr Jesus hub seine Hände auf und segnete seine Jünger, und es geschah, da er sie segnete, schied er von ihnen.

 

Evangelista:
El Senyor Jesús, alçant les mans,
va beneir els seus deixebles, i va passar,
que mentre els beneïa, s’allunyà d’ells.

    

3

Recitativo B

3

Recitatiu [Baix]

 

Flauto traverso I/II, Continuo

  
 

Ach, Jesu, ist dein Abschied schon so nah?
Ach, ist denn schon die Stunde da,
Da wir dich von uns lassen sollen?
Ach, siehe, wie die heißen Tränen
Von unsern blassen Wangen rollen,
Wie wir uns nach dir sehnen,
Wie uns fast aller Trost gebricht.
Ach, weiche doch noch nicht!

 

Ah, Jesús! la teva partença ja és a prop?
Ah, ja és arribada aquella hora,
que et caldrà deixar-nos sols?
Ah! mira el doll de llàgrimes febroses,
que per les nostres galtes s’escola;
nosaltres, com et trobarem a enyor,
gairebé la nostra esperança s’ensorra.
Ah no! no te’n vagis, encara no!

    

4

Aria A

4

Ària [Contralt]

 

Violini all' unisono, Continuo

  
 

Ach, bleibe doch, mein liebstes Leben,
Ach, fliehe nicht so bald von mir!
Dein Abschied und dein frühes Scheiden
Bringt mir das allergrößte Leiden,
Ach ja, so bleibe doch noch hier;
Sonst werd ich ganz von Schmerz umgeben.

 

Ah, queda’t, doncs, estimada vida meva!
Ah, no fugis de mi tan aviat!
La teva partença i el teu prest comiat,
em donen la més gran sofrença,
Ah sí! queda’t encara aquí una mica més,
Si no, em veuré, pel dolor, encerclat de ple.

    

5

Recitativo T

5

Recitatiu [Tenor]

 

Continuo

  
 

Evangelist:
Und ward aufgehoben zusehends und fuhr auf gen Himmel, eine Wolke nahm ihn weg vor ihren Augen, und er sitzet zur rechten Hand Gottes.

 

Evangelista:
I davant els seus ulls, va ser elevat cap al Cel.
Un núvol el féu desaparèixer de la vista de tots,
i ara s’asseu a la Dreta de Déu.

    

6

Choral

6

Coral [S, C, T, B]

 

Flauto traverso I/II in octava e Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe II, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 

Nun lieget alles unter dir,
Dich selbst nur ausgenommen;
Die Engel müssen für und für
Dir aufzuwarten kommen.
Die Fürsten stehn auch auf der Bahn
Und sind dir willig untertan;
Luft, Wasser, Feuer, Erden
Muß dir zu Dienste werden.

 

Des d’ara tot resta sota teu,
llevat de Tu mateix;
els àngels, per sempre més,
et fan escorta amatent.
També els prínceps fan camí
volent fer-te acatament;
aire, aigua, foc i terra,
cal que es posin al teu servei.

    

7a

Recitativo T B - Evangelist, zwei Männer in weißen Kleidern

7a

Recitatiu [Tenor & Baix]

 

Continuo

  
 

Evangelist:
Und da sie ihm nachsahen gen Himmel fahren, siehe, da stunden bei ihnen zwei Männer in weißen Kleidern, welche auch sagten:

 

Evangelista:
I mentre el veien pujar cap al Cel
veieren al seu costat dos homes drets vestits de blanc, que els van dir:

 

Beide:
Ihr Männer von Galiläa, was stehet ihr und sehet gen Himmels Dieser Jesus, welcher von euch ist aufgenommen gen Himmel, wird kommen, wie ihr ihn gesehen habt gen Himmel fahren.

 

Tenor & Baix:
Homes de Galilea, què feu ací drets mirant al cel?
Aquest Jesús, que el Cel s’ha l’endut d’entre vosaltres,
tornarà d’allí tal com l’heu vist enlairar-se cap al Cel.

    

7b

Recitativo A

7b

Recitatiu [Contralt]

 

Flauto traverso I/II, Continuo

  
 

Ach ja! so komme bald zurück:
Tilg einst mein trauriges Gebärden,
Sonst wird mir jeder Augenblick
Verhaßt und Jahren ähnlich werden.

 

Ah sí! torna ben aviat:
Esborra d’una vegada el meu trist capteniment
si no, per mi cada moment,
serà odiós i em semblarà una pila d’anys.

    

7c

Recitativo T

7c

Recitatiu [Tenor]

 

Continuo

  
 

Evangelist:
Sie aber beteten ihn an, wandten um gen Jerusalem von dem Berge, der da heißet der Ölberg, welcher ist nahe bei Jerusalem und liegt einen Sabbater-Weg davon, und sie kehreten wieder gen Jerusalem mit großer Freude.

 

Evangelista:
Després de prostrar-se envers ells, se’n tornaren a Jerusalem,
des de la muntanya dita de les oliveres, propera a Jerusalem pel camí sabàtic,
i arribaren a Jerusalem plens d’una gran alegria.

    

8

Aria S

8

Ària [Soprano]

 

Flauto traverso I/II, Oboe, Violini all' unisono

  
 

Jesu, deine Gnadenblicke
Kann ich doch beständig sehn.
Deine Liebe bleibt zurücke,
Dass ich mich hier in der Zeit
An der künftgen Herrlichkeit
Schon voraus im Geist erquicke,
Wenn wir einst dort vor dir stehn.

 

Jesús, ton esguard clement,
el puc veure en tot moment.
El teu amor torna i resta
al meu costat, a tocar;
ja sento en esperit d’entrada,
la Glòria que ha d’arribar,
quan amb tu farem estada.

    

9

Choral

9

Coral [S, C, T, B]

 

Tromba I-III, Timpani, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Wenn soll es doch geschehen,
Wenn kömmt die liebe Zeit,
Dass ich ihn werde sehen,
In seiner Herrlichkeit?
Du Tag, wenn wirst du sein,
Dass wir den Heiland grüßen,
Dass wir den Heiland küssen?
Komm, stelle dich doch ein!

 

Quan passarà tot això,
quan vindrà l’hora estimada,
en què el pugui contemplar,
en tot el seu Esplendor?
Tu jorn, això quan serà
que saludaré el Salvador,
que besaré el Salvador?
Vine, no et facis esperar!

    
 

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (February 2009, January 2014)

Cantata BWV 11 [Himmelfahrts-Oratorium]: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
Text:
German-1 | German-2 | German-6 | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-2 | Dutch-3 | English-1 | English-3I | English-3P | English-5 | English-6 | English-10 | French-1 | French-3 | French-4 | French-6 | Hebrew-2 | Indonesian-1 | Italian-2 | Portuguese-1 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-2 | Spanish-7
Chorale Text:
Gott fähret auf gen Himmel

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, June 01, 2017 15:40