Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 163
Nur jedem das Seine!
Traducció al Català [Catalan Translation]
Cantata BWV 163 - A cadascú el què és seu

Celebració: 23è Diumenge després de la Trinitat

 

Text original en alemany [Original German Text]

 

Traducció al català [Catalan Translation]

1

Aria T

1

Ària [Tenor]

 

Violino I/II, Viola, Violoncello, Continuo

  
 

Nur jedem das Seine!
Muß Obrigkeit haben
Zoll, Steuern und Gaben,
Man weigre sich nicht
Der schuldigen Pflicht!
Doch bleibet das Herze dem Höchsten alleine.

 

A cadascú el què és seu!
Els governs cal que cobrin
arbitris, censos i tributs,
cal que ningú no refusi,
de satisfer el què és degut!
Però el cor només pertany del Déu Suprem.

    

2

Recitativo B

2

Recitatiu [Baix]

 

Continuo

  
 

Du bist, mein Gott, der Geber aller Gaben;
Wir haben, was wir haben,
Allein von deiner Hand.
Du, du hast uns gegeben
Geist, Seele, Leib und Leben
Und Hab und Gut und Ehr und Stand!
Was sollen wir
Denn dir
Zur Dankbarkeit dafür erlegen,
Da unser ganz Vermögen
Nur dein und gar nicht unser ist?
Doch ist noch eins, das dir, Gott, wohlgefällt:
Das Herze soll allein,
Herr, deine Zinsemünze sein.
Ach! aber ach! ist das nicht schlechtes Geld?
Der Satan hat dein Bild daran verletzet,
Die falsche Münz ist abgesetzet.

 

Tu ets, Déu meu, qui dóna tots els dons;
tot el que tenim, ho hem rebut,
de les teves mans, tan sols.
Tu ens has donat
ànima, seny, cos i vida,
salut, béns, honor i posició!
Aleshores, doncs, nosaltres
què t檀auríem de donar
|com a prova de gratitud,
si tot el que tenim,
és teu i, en veritat, no ens pertany en absolut?
Però, Déu, em queda quelcom que et plaurà!
El meu cor, tan sols,
Senyor, serà el meu tribut.
Ah, més ai!, no és pas diner sense valor?
El maligne hi ha esborrat la teva imatge,
la moneda falsa l檀an posat en circulació.

    

3

Aria B

3

Ària [Baix]

 

Violoncello obligato I/II, Continuo

  
 

Laß mein Herz die Münze sein,
Die ich dir, mein Jesu, steure!
Ist sie gleich nicht allzu rein,
Ach, so komm doch und erneure,
Herr, den schönen Glanz bei ihr!
Komm, arbeite, schmelz und präge,
Dass dein Ebenbild bei mir
Ganz erneuert glänzen möge!

 

Fes que el meu cor sigui la moneda,
amb la que jo et pagui, mon Jesús!
Si et sembla que no és prou neta;
ah, vine Senyor i posa-la en ús,
perquè tingui preciosa lluentor!
Vine!, treballa, fon-la, encunya-la,
perquè la teva imatge, tingui jo,
del tot renovada amb lluentor!

    

4

Arioso (Duetto) S A

4

Arioso - Duet [Soprano, Contralt]

 

Continuo

  
 

Ich wollte dir,
O Gott, das Herze gerne geben;
Der Will ist zwar bei mir,
Doch Fleisch und Blut will immer widerstreben.
Dieweil die Welt
Das Herz gefangen hält,
So will sie sich den Raub nicht nehmen lassen;
Jedoch ich muss sie hassen,
Wenn ich dich lieben soll.
So mache doch mein Herz mit deiner Gnade voll;
Leer es ganz aus von Welt und allen Lüsten
Und mache mich zu einem rechten Christen.

 

Amb quin afany,
oh Déu, et donaria el meu cor;
ben cert que jo ho voldria;
però la carn i la sang sempre em fan la guerra.
Mentre que el món
em tingui captiu el cor,
me値 tindrà segrestat i no el voldrà alliberar;
altrament, sé que em cal odiar-lo,
si jo et vull estimar.
Omple, doncs, amb la teva Gràcia el meu cor,
de tots els plaers del món buida値 de bat a bat,
i fes-me un cristià de debò.

    

5

Aria (Duetto) S A

5

Ària - Duet [Soprano, Contralt]

 

Violini e Viola all' unisono, Continuo

  
 

Nimm mich mir und gib mich dir!
Nimm mich mir und meinem Willen,
Deinen Willen zu erfüllen;
Gib dich mir mit deiner Güte,
Dass mein Herz und mein Gemüte
In dir bleibe für und für,
Nimm mich mir und gib mich dir!

 

Agafa知, lliura知 a tu!
Agafa知, i agafa la meva voluntat,
perquè faci el que vols tu!
I dóna稚 a mi amb la teva bondat,
a fi que el meu cor i el meu esperit,
restin per sempre més amb tu!
Agafa知, lliura知 a tu!

    

6

Choral

6

Coral [S, C, T, B]

 

Continuo

  
 

Führ auch mein Herz und Sinn
Durch deinen Geist dahin,
Dass ich mög alles meiden,
Was mich und dich kann scheiden,
Und ich an deinem Leibe
Ein Gliedmaß ewig bleibe.

 

El meu cor i seny ensendera,
envers el vostre esperit,
perquè pugui deixar endarrere
tot allò que em separi de Vós,
perquè jo, romangui sempre,
un membre més del vostre cos.

    

--

Traducció al català dAntoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (April 2009, June 2014)

Cantata BWV 163: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
Text:
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-3 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | English-10 | French-3 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-4 | Spanish-7
Chorale Text:
Wo soll ich fliehen hin

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, June 01, 2017 21:01