Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 31
Der Himmel lacht! Die Erde jubilieret
Traducció al català [Catalan Translation]
Cantata BWV 31 - El Cel riu! la terra s’omple de goig!

Celebració: Diumenge de Pasqüa

 

Original German Text

 

Catalan Translation

1

Sonata

1

Sonata

 

Tromba I-III, Timpani, Oboe I-III, Taille, Fagotto, Violino I/II, Viola I/II, Viloncello I/II, Continuo

       

2

Coro

2

Cor [S, S, C, T, B]

 

Tromba I-III, Timpani, Oboe I-III, Taille, Fagotto, Violino I/II, Viola I/II, Viloncello I/II, Continuo

 

Der Himmel lacht! die Erde jubilieret
Und was sie trägt in ihrem Schoß;
Der Schöpfer lebt! der Höchste triumphieret
Und ist von Todesbanden los.
Der sich das Grab zur Ruh erlesen,
Der Heiligste kann nicht verwesen.

 

El Cel riu! la terra s’omple de goig!
I tot el que en el seu espai s’hi mou!
El Creador viu! l’Altíssim ha triomfat,
s’ha alliberat dels llaços de la mort.
Aquell que escollia el repòs de la fossa,
el Santíssim, mai no es podia corrompre!

       

3

Recitativo B

3

Recitatiu [Baix]

 

Violoncello II, Continuo

 
 

Erwünschter Tag! sei, Seele, wieder froh!
Das A und O,
Der erst und auch der letzte,
Den unsre schwere Schuld in Todeskerker setzte,
Ist nun gerissen aus der Not!
Der Herr war tot,
Und sieh, er lebet wieder;
Lebt unser Haupt, so leben auch die Glieder.
Der Herr hat in der Hand
Des Todes und der Hölle Schlüssel!
Der sein Gewand
Blutrot bespritzt in seinem bittern Leiden,
Will heute sich mit Schmuck und Ehren kleiden.

 

Dia desitjat! ànima, sigues feliç altra vegada!
Puix que l’Alfa i l’Omega,
el primer i també el darrer,
qui pels nostres greus pecats fou a la presó de la mort,
ara ha sortit de l’aflicció!
El Senyor era mort,
ara torna a viure, mireu!
Si viu el nostre cap, també els membres viuran!
El Senyor té a la seva mà,
la clau de la mort i de l’infern!
Els seus vestiments
esquitxats roig de sang per la seva dolorosa passió,
avui es revestiran de glòria i esplendor

       

4

Aria B

4

Ària [Baix]

 

Violoncello II, Continuo

 
 

Fürst des Lebens, starker Streiter,
Hochgelobter Gottessohn!
Hebet dich des Kreuzes Leiter
Auf den höchsten Ehrenthron?
Wird, was dich zuvor gebunden,
Nun dein Schmuck und Edelstein?
Müssen deine Purpurwunden
Deiner Klarheit Strahlen sein?

 

Príncep de la vida, poderós guerrer,
molt estimat Fill de Déu!
T’ha enlairat l’escala de la Creu,
fins el tron més alt de la Glòria?
Les coses que abans t’aferraven,
ara són gemmes i joies?
Cal que les teves porprades nafres
siguin l’esclat del teu esplendor?

       

5

Recitativo T

5

Recitatiu [Tenor]

 

Violoncello II, Continuo

 
 

So stehe dann, du gottergebne Seele,
Mit Christo geistlich auf!
Tritt an den neuen Lebenslauf!
Auf! von des Todes Werken!
Laß, dass dein Heiland in der Welt,
An deinem Leben merken!
Der Weinstock, der jetzt blüht,
Trägt keine tote Reben!
Der Lebensbaum lässt seine Zweige leben!
Ein Christe flieht
Ganz eilend von dem Grabe!
Er lässt den Stein,
Er lässt das Tuch der Sünden
Dahinten
Und will mit Christo lebend sein.

 

Alça’t ara, ànima creient de Déu,
amb l’esperit de Crist a dintre!
Comença un nou camí de vida!
Surt! dels mortífers afers!
Deixa que el Salvador del món,
empremti la teva vida!
A la vinya que ja treu verols,
no hi queda cap sarment mort!
Ja brosten tanys a l’arbre de la vida!
El cristià pren la fugida
a tot córrer de la fossa!
Abandona la llosa,
deixant el sudari dels pecats
enrere,
i amb Crist vol reprendre la vida!

       

6

Aria T

6

Ària [Tenor]

 

Violino I/II, Viola I/II, Viloncello I/II, Continuo

 
 

Adam muss in uns verwesen,
Soll der neue Mensch genesen,
Der nach Gott geschahen ist.
Du musst geistlich auferstehen
Und aus Sündengräbern gehen,
Wenn du Christi Gliedmaß bist.

 

Cal que Adam en nosaltres defalleixi,
perquè un home nou reneixi,
que sigui creat a imatge de Déu.
Tu has de ressuscitar en esperit
i deixar la fossa dels pecats,
si esdevens un membre de Crist.

       

7

Recitativo S

7

Recitatiu [Soprano]

 

Violoncello II, Continuo

 
 

Weil dann das Haupt sein Glied
Natürlich nach sich zieht,
So kann mich nichts von Jesu scheiden.
Muß ich mit Christo leiden,
So werd ich auch nach dieser Zeit
Mit Christo wieder auferstehen
Zur Ehr und Herrlichkeit
Und Gott in meinem Fleische sehen.

 

Com el cap i els seus membres
naturalment van plegats,
res de Jesús no em podrà separar.
Cal que amb Crist jo passi penes,
perquè quan arribi aquesta hora,
en Crist torni a ressuscitar
i voltat d’esplendor i glòria,
vegi Déu en la meva carn.

       

8

Aria (e Choral) S

8

Ària [Soprano] i Coral instrumental

 

Oboe, Violino I/II all' unisono, Viola I/II all' unisono, Violoncello II, Continuo

 

Letzte Stunde, brich herein,
Mir die Augen zuzudrücken!
Laß mich Jesu Freudenschein
Und sein helles Licht erblicken,
Laß mich Engeln ähnlich sein!
Letzte Stunde, brich herein!

 

Sona’m ja, hora darrera,
i vine’m a tancar els ulls!
Jesús, sa joiosa lluïdera,
deixa’m -la, i sa brillant llum.
Dóna’m dels àngels parença!
Sona’m ja, hora darrera!

       

9

Choral

9

Coral [S, S, C, T, B]

 

Tromba I, Oboe I-III, Taille, Fagotto, Violino I/II, Viola I/II, Viloncello I/II, Continuo

 

So fahr ich hin zu Jesu Christ,
Mein' Arm tu ich ausstrecken;
So schlaf ich ein und ruhe fein,
Kein Mensch kann mich aufwecken,
Denn Jesus Christus, Gottes Sohn,
Der wird die Himmelstür auftun,
Mich führn zum ewgen Leben.

 

Així, a Jesucrist m’atanso,
|i li allargo els meus braços;
així, reposo i tranquil m’adorm,
ningú no em trencarà el son,
Car, Jesús, el Fill de Déu,
m’obrirà les portes del cel
i em portarà al viure etern.

       

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (March 2009, January 2014)

Cantata BWV 31: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
German-1 | German-6 (1) | German-6 (2) | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | English-10 | French-1 | French-3 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Italian-4 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-2 | Spanish-7
Chorale Text:
Wenn mein Stündlein vorhanden ist

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 02:34