Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 59
Wer mich liebet, der wird mein Wort halten [I]
Traducció al català [Catalan Translation]
Cantata BWV 59 - Qui m’estimi, guardarà la meva paraula

Celebració: Diumenge de Pentecosta

 

Text original en alemany [Original German Text]

 

Traducció al català [Catalan Translation]

1

Aria (Duetto) S B

1

Ària - Duet [Soprano, Baix]

 

Tromba I/II, Timpani, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Wer mich liebet, der wird mein Wort halten,
und mein Vater wird ihn lieben,
und wir werden zu ihm kommen
und Wohnung bei ihm machen.

 

Qui m’estimi, guardarà la meva paraula,
i el meu Pare també l’estimarà,
i anirem a ell
i farem la nostra estada amb ell.

       

2

Recitativo S

2

Recitatiu [Soprano]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

O, was sind das vor Ehren,
Worzu uns Jesus setzt?
Der uns so würdig schätzt,
Dass er verheißt,
Samt Vater und dem heilgen Geist
In unsern Herzen einzukehren.
O, was sind das vor Ehren?
Der Mensch ist Staub,
Der Eitelkeit ihr Raub,
Der Müh und Arbeit Trauerspiel
Und alles Elends Zweck und Ziel.
Wie nun? Der Allerhöchste spricht,
Er will in unsern Seelen
Die Wohnung sich erwählen.
Ach, was tut Gottes Liebe nicht?
Ach, dass doch, wie er wollte,
Ihn auch ein jeder lieben sollte.

 

O, per qui són aquests dons,
amb què Jesús ens afavoreix?
Les que creu que en som dignes,
puix, Ell ens ha promès,
amb el Pare i amb el Sant Esperit,
fer-les arrelar en els nostres cors.
O, perquè són aquests dons?
L’home és pols,
captiu de la seva vanitat,
una tragèdia de treballs i suors,
que, per fi, acaba amb totes les calamitats.
I ara què? Ens diu el Déu Suprem:
Ell, vol a les nostres ànimes,
poar-hi el seu habitatge.
Ah, hi ha res que no pugui fer l’amor de Déu?
Ah, si a ell sols li manca,
que cadascú el vulgui estimar, també.

       

3

Choral

3

Coral [S, C, T, B]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Komm, Heiliger Geist, Herre Gott,
Erfüll mit deiner Gnaden Gut
Deiner Gläubigen Herz, Mut und Sinn.
Dein brünstig Lieb entzünd in ihn'n.
O Herr, durch deines Lichtes Glanz
Zu dem Glauben versammlet hast
Das Volk aus aller Welt Zungen;
Das sei dir, Herr, zu Lob gesungen.
Alleluja, alleluja.

 

Vine, Esperit Sant, Senyor Déu,
omple amb els dons de la teva Gràcia,
els teus fidels cors, la boca i sentiments,
ablama’ls amb el teu amor ardent.
O Senyor, per l’esclat de la teva llum,
has aplegat en una sola fe,
gent de totes les llengües del món;
cantem, doncs, Senyor, a la teva llaor.
Al·leluia, al·leluia.

       

4

Aria B

4

Ària [Baix]

 

Violino solo, Continuo

   
 

Die Welt mit allen Königreichen,
Die Welt mit aller Herrlichkeit
Kann dieser Herrlichkeit nicht gleichen,
Womit uns unser Gott erfreut:
Dass er in unsern Herzen thronet
Und wie in einem Himmel wohnet.
Ach Gott, wie selig sind wir doch,
Wie selig werden wir erst noch,
Wenn wir nach dieser Zeit der Erden
Bei dir im Himmel wohnen werden.

 

El món amb tots els reialmes,
el món amb tota l’opulència,
no és com aquesta esplendor,
amb què el nostre Déu ens delecta:
Car ell regna als nostres cors,
i com en el cel, hi fa estada.
O Déu, que feliços som ara,
i que gran la nostra alegria,
quan deixant la terra un dia,
podrem viure amb tu en el cel.

       

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (March 2009, February 2014)

Cantata BWV 59: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-1 | Chinese-2 | Dutch-7 | English-1 | English-3I | English-3P | English-10 | French-3 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-3 | Spanish-7
Chorale Text:
Komm, Heiliger Geist, Herre Gott

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 04:32