Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 10
Meine Seel erhebt den Herren
Traduccion al català [Catalan Translation]
Cantata BWV 10 - La meva ànima magnifica el Senyor

Celebració: Festa de la Visitació de la Verge Maria

 

Text original en alemany [Original German Text]

 

Traduccion al català [Catalan Translation]

1

Coro

1

Cor [S, C, T, B]

 

Tromba, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Meine Seel erhebt den Herren,
Und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes;
Denn er hat seine elende Magd angesehen.
Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskind.

 

La meva ànima glorifica el Senyor
i el meu esperit s’alegra en Déu, mon Salvador,
car ha vist la pobresa de la seva Serventa.
Així, d’ara endavant seré enaltida per totes les generacions.

    

2

Aria S

2

Ària [Soprano]

 

Oboe I/II all' unisono, Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Herr, der du stark und mächtig bist,
Gott, dessen Name heilig ist,
Wie wunderbar sind deine Werke!
Du siehest mich Elenden an,
Du hast an mir so viel getan,
Dass ich nicht alles zähl und merke.

 

Senyor! tu que ets fort i poderós,
Déu, el teu nom és sant,
que admirables són les teves obres!
T’has fixat en mi, una pobra serventa,
i tants de béns m’has atorgat,
que no els puc comptar ni percebre.

    

3

Recitativo T

3

Recitatiu [Tenor]

 

Continuo

  
 

Des Höchsten Güt und Treu
Wird alle Morgen neu
Und währet immer für und für
Bei denen, die allhier
Auf seine Hilfe schaun
Und ihm in wahrer Furcht vertraun.
Hingegen übt er auch Gewalt
Mit seinem Arm
An denen, welche weder kalt
Noch warm
Im Glauben und im Lieben sein;
Die nacket, bloß und blind,
Die voller Stolz und Hoffart sind,
Will seine Hand wie Spreu zerstreun.

 

La bondat i fidelitat de l’Altíssim,
es renoven cada matí
i duren sempre, més i més,
per aquells que, ací baix,
cerquen el seu ajut
i en ell confien amb ver temor.
En canvi, fa caure el seu braç,
amb una força implacable,
a aquells qui són indiferents,
no ardents
en l’amor i en la fe;
Als qui són buits, vans i cecs,
als plens d’orgull i supèrbia,
la seva mà, com boll els esventa.

    

4

Aria B

4

Ària [Baix]

 

Continuo

  
 

Gewaltige stößt Gott vom Stuhl
Hinunter in den Schwefelpfuhl;
Die Niedern pflegt Gott zu erhöhen,
Dass sie wie Stern am Himmel stehen.
Die Reichen lässt Gott bloß und leer,
Die Hungrigen füllt er mit Gaben,
Dass sie auf seinem Gnadenmeer
Stets Reichtum und die Fülle haben.

 

Déu destrona els poderosos
i els llença al mar sulfurós;
Déu té cura d’exalçar els humils,
que seran com els estels del cel.
Déu deixa els rics despullats i buits,
omple els famolencs de béns,
que en el seu mar de perdó,
seran sempre rics i opulents.

    

5

Duetto (e Choral) A T

5

Duet i Coral [Contralt, Tenor]

 

Tromba e Oboe I/II all' unisono, Continuo

  
 

Er denket der Barmherzigkeit
Und hilft seinem Diener Israel auf.

 

Ell pensa en la misericòrdia
i ajuda Israel, el seu servent.

    

6

Recitativo T

6

Recitatiu [Tenor]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Was Gott den Vätern alter Zeiten
Geredet und verheißen hat,
Erfüllt er auch im Werk und in der Tat.
Was Gott dem Abraham,
Als er zu ihm in seine Hütten kam,
Versprochen und geschworen,
Ist, da die Zeit erfüllet war, geschehen.
Sein Same musste sich so sehr
Wie Sand am Meer
Und Stern am Firmament ausbreiten,
Der Heiland ward geboren,
Das ewge Wort ließ sich im Fleische sehen,
Das menschliche Geschlecht von Tod und allem Bösen
Und von des Satans Sklaverei
Aus lauter Liebe zu erlösen;
Drum bleibt's darbei,
Dass Gottes Wort voll Gnad und Wahrheit sei.

 

Allò que Déu, en altre temps,
va enunciar i va prometre,
ara ho acompleix amb obres i fets.
Allò que Déu, a Abraham,
quan s’aparegué al seu tendal,
li va profetitzar i li prometé,
esdevingué quan fou l’hora arribada.
El seu llinatge seria tant gran
com l’arena de la mar,
i els estels escampats pel firmament.
Nasqué el Salvador,
el Verb Etern s’avingué a fer-se carn,
per a alliberar la humanitat de la mort i de tots els mals,
i de l’esclavatge de Satanàs,
redimits amb pur amor;
Per tant, perseverem-hi,
puix, el verb de Déu és ple de Gràcia i Veritat.

    

7

Choral

7

Coral [S, C, T, B]

 

Violino I e Oboe I/II e Tromba col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 

Lob und Preis sei Gott dem Vater und dem Sohn
Und dem Heilgen Geiste,
Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar
Und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen

 

Glòria i lloança a Déu Pare i al Fill
i a l’esperit Sant,
com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

    

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (February 2009, January 2014)

Cantata BWV 10: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Text:
German-1 | German-2 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-1 | Chinese-2 | Dutch-2 | Dutch-3 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | English-10 | French-1 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Italian-4 | Portuguese-2 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-3 | Spanish-7
Chorale Text:
Meine Seele erhebet den Herren

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, June 01, 2017 15:17