Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 101
Nimm von uns Herr, du treuer Gott
Traducció al Català [Catalan Translation]
Cantata BWV 101 - Allunya de nosaltres, Senyor, Déu fidel

Celebració: 10è Diumenge després de la Trinitat

 

Text original en alemany [Original German Text]

 

Traducció al català [Catalan Translation]

1

Coro

1

Cor [S, C, T, B]

 

Corno col Soprano, Trombone I coll'Alto, Trombone II col Tenore, Trombone III col Basso, Flauto traverso, Oboe I/II, Taille, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Nimm von uns Herr, du treuer Gott,
Die schwere Straf und große Not,
Die wir mit Sünden ohne Zahl
Verdienet haben allzumal.
Behüt für Krieg und teurer Zeit,
Für Seuchen, Feur und großem Leid.

 

Allunya de nosaltres, Senyor, Déu fidel,
el càstig sever i els grans sofriments,
que, pels nostres pecats, sens mai acabar,
t’han ofès tantes vegades.
Guarda’ns de la guerra i les males anyades,
dels flagells, el foc i les grans penalitats.

    

2

Aria T

2

Ària [Tenor]

 

Violino solo, Continuo

  
 

Handle nicht nach deinen Rechten
Mit uns bösen Sündenknechten,
Laß das Schwert der Feinde ruhn!
Höchster, höre unser Flehen,
Dass wir nicht durch sündlich Tun
Wie Jerusalem vergehen!

 

No ens tractis segons la teva llei
com a indignes esclaus del pecat,
Que descansi el glavi contra l’enemic!
Déu suprem, escolta els nostres clams,
perquè, pels nostres pecaminosos actes,
no acabem, com Jerusalem, derrocats!

    

3

Choral e Recitativo S

3

Coral i Recitatiu [Soprano]

 

Continuo

  
 

Ach! Herr Gott, durch die Treue dein
Wird unser Land in Frieden und Ruhe sein.
Wenn uns ein Unglückswetter droht,
So rufen wir,
Barmherziger Gott, zu dir
In solcher Not:
Mit Trost und Rettung uns erschein!
Du kannst dem feindlichen Zerstören
Durch deine Macht und Hilfe wehren.
Beweis an uns deine große Gnad
Und straf uns nicht auf frischer Tat,
Wenn unsre Füsse wanken wollten
Und wir aus Schwachheit straucheln sollten.
Wohn uns mit deiner Güte bei
Und gib, dass wir
Nur nach dem Guten streben,
Damit allhier
Und auch in jenem Leben
Dein Zorn und Grimm fern von uns sei.

 

Ah! Senyor, gràcies a la teva fidelitat,
el nostre país tindrà pau i placidesa,
si s’acosta la tempesta de l’adversitat
aleshores t’invocarem
oh Déu clement,
en el desconsol:
Vine, dóna’ns conhort i esperança!
Tu que pots, la seva hostil destrucció
resistir amb el teu ajut i puixança,
fes-nos veure la teva gran misericòrdia
i no ens condemnis de bon començament,

quan els nostres peus titubegin,
i puguem ensopegar de candiment.
Fes-nos costat amb el teu bon cor
i fes que ens afanyem
a cercar només el què és bo,
a fi que ací, de moment,
i en l’altra vida, també,
allunya de nosaltres la teva ira i rigor!

    

4

Aria B

4

Ària [Baix]

 

Oboe I/II, Taille, Continuo

  
 

Warum will du so zornig sein?
Es schlagen deines Eifers Flammen
Schon über unserm Haupt zusammen.
Ach, stelle doch die Strafen ein
Und trag aus väterlicher Huld
Mit unserm schwachen Fleisch Geduld!

 

Perquè treus foc pels queixals?
Les flames de la teva fellonia
cauen de ple sobre els nostres caps.
Ah, la condemna, doncs, enretira,
i atorga’ns paternal benvolença
compadint la nostra feble carn!

    

5

Choral e Recitativo T

5

Coral i Recitatiu [Tenor]

 

Continuo

  
 

Die Sünd hat uns verderbet sehr.
So müssen auch die Frömmsten sagen
Und mit betränten Augen klagen:
Der Teufel plagt uns noch viel mehr.
Ja, dieser böse Geist,
Der schon von Anbeginn ein Mörder heißt,
Sucht uns um unser Heil zu bringen
Und als ein Löwe zu verschlingen.
Die Welt, auch unser Fleisch und Blut
Uns allezeit verführen tut.
Wir treffen hier auf dieser schmalen Bahn
Sehr viel Hindernis im Guten an.
Solch Elend kennst du, Herr, allein:
Hilf, Helfer, hilf uns Schwachen,
Du kannst uns stärker machen!
Ach, lass uns dir befohlen sein.

 

El pecat ens ha envilit fora mida.
Fins i tot els que són més virtuosos
es planyen i diuen amb ulls plorosos:
El diable ens fa impossible la vida.
Sí; aquest maligne esperit,
des del principi titllat d’assassí,
vol privar-nos de la salvació
i engolir-nos com un lleó.
El món, àdhuc la nostra carn i sang,
ens tempten sens mai parar.
Ens anem trobant en aquest rost camí,
massa perills, per poder ser bons.
Tanta misèria només la saps tu, Senyor:
Ajuda’ns, Salvador, ajuda el nostre candiment
tu pots fer-nos valents!

    

6

Aria (Duetto) S A

6

Aria - Duet [Soprano, Contralt]

 

Flauto traverso, Oboe da caccia, Continuo

  
 

Gedenk an Jesu bittern Tod!
Nimm, Vater, deines Sohnes Schmerzen
Und seiner Wunden Pein zu Herzen,
Die sind ja für die ganze Welt
Die Zahlung und das Lösegeld;
Erzeig auch mir zu aller Zeit,
Barmherzger Gott, Barmherzigkeit!
Ich seufze stets in meiner Not:
Gedenk an Jesu bittern Tod!

 

Recorda de Jesús l’amarga mort!
Acull, Oh Pare, del teu fill el patiment,
i de cor, totes les seves nafres i turments!
A fe, que són, per tot el món,
el preu i el cost de la redempció;

ensenya’m, també, en tot moment,
la teva compassió, Oh Déu clement,
sospiro a tothora en la meva dissort:
Recorda de Jesús l’amarga mort!

    

7

Choral

7

Coral [S, C, T, B]

 

Flauto traverso in octava e Corno e Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe II e Trombone I e Violino II coll'Alto, Taille e Trombone II e Viola col Tenore, Trombone III col Basso, Continuo

 

Leit uns mit deiner rechten Hand
Und segne unser Stadt und Land;
Gib uns allzeit dein heilges Wort,
Behüt für's Teufels List und Mord;
Verleih ein selges Stündelein,
Auf dass wir ewig bei dir sein.

 

Acompanya’ns amb la teva recta mà
i beneeix els nostres, poble i terra;
dóna’ns sempre la teva santa Paraula.
Guarda’ns de l’astúcia i avolesa del diable,
atorga’ns petits moments de felicitat,
abans de gaudir amb tu en l’eternitat.

    

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (April 2009, April 2014)

Cantata BWV 101: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-3 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | English-10 | French-1 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian-4 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-3 | Spanish-7
Chorale Text:
Nimm von uns, Herr, du treuer Gott

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, June 01, 2017 15:22