Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 119
Preise, Jerusalem, den Herrn
Traducció al Català [Catalan Translation]
Cantata BWV 119 - Lloa el Senyor, Jerusalem

Celebració: Elecció del Consell Municipal

 

Text original en alemany [Original German Text]

 

Traducció al català [Catalan Translation]

1

Coro

1

Cor [S, A, T, B]

 

Tromba I-IV, Timpani, Flauto I/II, Oboe I-III, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Preise, Jerusalem, den Herrn, lobe, Zion, deinen Gott!
Denn er machet fest die Riegel deiner Tore und segnet deine Kinder drinnen,
er schadet deinen Grenzen Frieden.

 

Lloa, el Senyor, Jerusalem;estima, el teu Déu, Sió!
Car, ell embarra les teves portes,
beneeix els teus infants a dins,i posa pau als teus confins.

    

2

Recitativo T

2

Recitatiu [Tenor]

 

Continuo

  
 

Gesegnet Land, glückselge Stadt,
Woselbst der Herr sein Herd und Feuer hat!
Wie kann Gott besser lohnen,
Als wo er Ehre lässt in einem Lande wohnen?
Wie kann er eine Stadt
Mit reicherm Nachdruck segnen,
Als wo er Güt und Treu einander lässt begegnen,
Wo er Gerechtigkeit und Friede
Zu küssen niemals müde,
Nicht müde, niemals satt
Zu werden teur verheißen, auch in der Tat erfüllet hat?
Da ist der Schluss gemacht: Gesegnet Land, glückselge Stadt!

 

Terra benaurada! Ciutat sortosa,
on el Senyor té el seu estatge i llar!
Pot Déu, atorgar-nos millor mercè,
que l’honor de viure en aquesta terra?
Hi ha cap altra ciutat,
beneïda amb tal nombre d’insistència,
on s’apleguen, alhora, fidelitat i bonesa,
on la justícia i la pau,
no paren d’apetonar-se
mai satisfetes, jamai es cansen,
que tot el que han promès, s’acompleixi?
En resum, et declarem:
Terra benaurada! Ciutat sortosa!

    

3

Aria T

3

Ària [Tenor]

 

Oboe da caccia I/II, Continuo

  
 

Wohl dir, du Volk der Linden,
Wohl dir, du hast es gut!
Wieviel an Gottes Segen
Und seiner Huld gelegen,
Die überschwenglich tut,
Kannst du an dir befinden.

 

Benaurat tu, poble dels til·lers,
benaurat tu, poble sortós!
Quants beneficis Déu
i quant de mercès t’ha atorgat,
el què t’ha dat sense fi ni compte,
que ni tu mateix t’ho creus.

    

4

Recitativo B

4

Recitatiu [Baix]

 

Tromba I-IV, Timpani, Flauto I/II, Oboe da caccia I/II, Continuo

 

So herrlich stehst du, liebe Stadt!
Du Volk, das Gott zum Erbteil sich erwählet hat!
Doch wohl! und aber wohl! wo man's zu Herzen fassen
Und recht erkennen will,
Durch wen der Herr den Segen wachsen lassen.
Ja!
Was bedarf es viel?
Das Zeugnis ist schon da,
Herz und Gewissen wird uns überzeugen,
Dass, was wir Gutes bei uns sehn,
Nächst Gott durch kluge Obrigkeit
Und durch ihr weises Regiment geschehn.
Drum sei, geliebtes Volk, zu treuem Dank bereit,
Sonst würden auch davon nicht deine Mauern schweigen!

 

Quant de gloriosa et veus, ciutat preada!
I tu poble, que Déu t’ha escollit pel seu heretatge!
Més quants! O sí, quants!, beneficis, la gent de tot cor,
i a dreta llei, volem reconèixer,
que rebem, cada vegada més del Senyor.
O sí!
Cal dir encara quelcom més?
Heus ací l’evidència,
el cor i la consciència ens vénen a dir,
que tot el doll de bonesa que veiem,
prové de l’assenyada autoritat de Déu
i per mor del seu savi govern.
Per tant, poble estimat, dóna-li prest gratitud fidel,
o si no, fins i tot, les teves muralles
no callaran!

    

5

Aria A

5

Ària [Contralt]

 

Flauto I/II all' unisono, Continuo

  
 

Die Obrigkeit ist Gottes Gabe,
Ja selber Gottes Ebenbild.
Wer ihre Macht nicht will ermessen,
Der muss auch Gottes gar vergessen:
Wie würde sonst sein Wort erfüllt?

 

L’autoritat és un do de Déu;
Sí, és la seva pròpia imatge.
Qui no vulgui benveure aquest poder,
no podrà oblidar Déu, de cap manera:
Com, sinó, es compliria la seva paraula?

    

6

Recitativo S

6

Recitatiu [Soprano]

 

Continuo

  
 

Nun! wir erkennen es und bringen dir,
O höchster Gott, ein Opfer unsers Danks dafür.
Zumal, nachdem der heutge Tag,
Der Tag, den uns der Herr gemacht,
Euch, teure Väter, teils von eurer Last entbunden,
Teils auch auf euch
Schlaflose Sorgenstunden
Bei einer neuen Wahl gebracht,
So seufzt ein treues Volk mit Herz und Mund zugleich:

 

Ara!, nosaltres reconeixem i t’oferim,
oh Déu Suprem, una ofrena d’acció de gràcies,
sobretot perquè, d’ara ençà,
el dia que el Senyor, us ha alleujat
Patricis estimats, en part, de la vostra tasca,
i a uns quants de vosaltres, també,
de mals de caps i de perdre el son,
que la nova elecció us demana;
així, tot el poble fidel, sospira amb la boca i el cor:

    

7

Coro

7

Cor [S, C, T, B]

 

Tromba I-IV, Timpani, Flauto I/II, Oboe I-III, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Der Herr hat Guts an uns getan,
Des sind wir alle fröhlich.
Er seh die teuren Väter an
Und halte auf unzählig
Und späte lange Jahre naus
In ihrem Regimente Haus,
So wollen wir ihn preisen.

 

El Senyor ens ha omplert de béns,
per això tots estem contents.
Ell veu els nostres Regidors preuats
i, sense fi ni compte, els sosté,
anys i més anys sens parar
en llur Casal de Govern,
i per això, els volem honorar.

    

8

Recitativo A

8

Recitatiu [Contralt]

 

Continuo

  
 

Zuletzt!
Da du uns, Herr, zu deinem Volk gesetzt,
So lass von deinen Frommen
Nur noch ein arm Gebet vor deine Ohren kommen
Und höre! ja erhöre!
Der Mund, das Herz und Seele seufzet sehre.

 

En fi!
Ja que tu, Senyor, ens has elegit com la ciutat teva,
deixa, si més no, que els teus fidels
drecin un humil prec que arribi a les teves orelles,
i escolta!, oh si, escolta!
Com la boca, el cor i l’ànima sospiren pregonament.

    

9

Choral

9

Coral [S, C, T, B]

 

Instrumentierung nicht überliefert

  
 

Hilf deinem Volk, Herr Jesu Christ,
Und segne, was dein Erbteil ist.
Wart und pfleg ihr zu aller Zeit
Und heb sie hoch in Ewigkeit!
Amen.

 

Salva el teu poble, Senyor Jesucrist,
i beneeix-lo, ja que som la teva heretat.
Vetlla’l i tingues cura d’ell sempre,
i enlaira’l amunt fins a l’Eternitat!
Amén.

    

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (April 2009, April 2014)

Cantata BWV 119: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-3 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | English-10 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Portuguese-1 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-5 | Spanish-7
Chorale Text:
Herr Gott, dich loben wir [The German Tedeum]

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, June 01, 2017 16:03