Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 130
Herr Gott, dich loben alle wir
Traducció al Català [Catalan Translation]
Cantata BWV 130 - Senyor Déu, tots et lloem

Celebració: Festa de Sant Miquel

 

Text original en alemany [Original German Text]

 

Traducció al català [Catalan Translation]

1

Coro

1

Cor [S, C, T, B]

 

Tromba I-III, Timpani, Oboe I-III, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Herr Gott, dich loben alle wir
Und sollen billig danken dir
Für dein Geschöpf der Engel schon,
Die um dich schwebn um deinen Thron.

 

Senyor Déu, tots et lloem
i et regraciem de tot cor,
per crear un estol d’àngels bells,
que volen entorn del teu tron.

    

2

Recitativo A

2

Recitatiu [Contralt]

 

Continuo

  
 

Ihr heller Glanz und hohe Weisheit zeigt,
Wie Gott sich zu uns Menschen neigt,
Der solche Helden, solche Waffen
Vor uns geschaffen.
Sie ruhen ihm zu Ehren nicht;
Ihr ganzer Fleiß ist nur dahin gericht',
Dass sie, Herr Christe, um dich sein
Und um dein armes Häufelein:
Wie nötig ist doch diese Wacht
Bei Satans Grimm und Macht?

 

El seu esclat esplendent i gran saviesa, fant palès,
com Déu vers nosaltres els homes s’inclina,
en quant, aquests herois, aquests broquers,|
que va crear per nosaltres.
Ells no existeixen per gloriejar-se;
tota la seva tasca té un sol mandat,
que ells estiguin, Senyor Crist, a la teva vora,
i de les pobres criatures del teu petit ramat:
No és, doncs, profitosa la seva custòdia,
enfront de la fúria i el poder de Satan?

    

3

Aria B

3

Ària [Baix]

 

Tromba I-III, Timpani, Continuo

  
 

Der alte Drache brennt vor Neid
Und dichtet stets auf neues Leid,
Dass er das kleine Häuflein trennet.
Er tilgte gern, was Gottes ist,
Bald braucht er List,
Weil er nicht Rast noch Ruhe kennet.

 

El vell drac s’abrusa d’enveja,
i ordeix, a tota hora, una nova pena,
per a desballestar el petit ramat.
Té ganes, el que és de Déu, malmetre
de seguida amb els seus enganys,
perquè no coneix ni pau ni treva.

    

4

Recitativo (Duetto) S T

4

Recitatiu - Duet [Soprano, Tenor]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Wohl aber uns, dass Tag und Nacht
Die Schar der Engel wacht,
Des Satans Anschlag zu zerstören!
Ein Daniel, so unter Löwen sitzt,
Erfährt, wie ihn die Hand des Engels schützt.
Wenn dort die Glut
In Babels Ofen keinen Schaden tut,
So lassen Gläubige ein Danklied hören,
So stellt sich in Gefahr
Noch itzt der Engel Hülfe dar.

 

Quina sort per nosaltres que dia i nit,
ens vetlli un estol d’àngels,
per abatre l’escomesa del diable!
Daniel, assegut enmig dels lleons,
sentí com els àngels li allargaven la mà.
Aquella vegada, que les brases
dels forns de Babilònia no feien mal,
els creients feren sentir càntics de gratitud,
per això ara, en qualsevol mal pas,
encara rebem dels àngels el seu ajut.

    

5

Aria T

5

Ària [Tenor]

 

Flauto traverso, Continuo

  
 

Lass, o Fürst der Cherubinen,
Dieser Helden hohe Schar
Immerdar
Deine Gläubigen bedienen;
Dass sie auf Elias Wagen
Sie zu dir gen Himmel tragen.

 

Fes, oh Príncep dels Querubins,
que aquest valuós estol d’herois,
tostemps,
facin d’escut als teus creients;
fes que, en la carrossa d’Elies,
els duguin amb tu al cel, un dia.

    

6

Choral

6

Coral [S, C, T, B]

 

Tromba I-III, Timpani, Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe II e Violino II coll'Alto, Oboe III e Viola col Tenore, Continuo

 

Darum wir billig loben dich
Und danken dir, Gott, ewiglich,
Wie auch der lieben Engel Schar
Dich preisen heut und immerdar.

 

És per això que justament et lloem
i et donem gràcies, Déu, per sempre més,
tal com l’estimada angèlica legió,
també, ara i sempre, et dóna llaor.

 

Und bitten dich, wollst allezeit
Dieselben heißen sein bereit,
Zu schützen deine kleine Herd,
So hält dein göttlichs Wort in Wert.

 

I et preguem en tot moment
que els sostinguis amatents,
per a protegir aquesta petita ramada,
per tal que guardi la teva divina paraula.

    

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (April 2009, April 2014)

Cantata BWV 130: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
German-1 | German-6 (1) | German-6 (2) | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-3 | English-1 | English-3I | English-3P | English-5 | English-6 | English-10 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-3 | Spanish-7
Chorale Text:
Herr Gott, dich loben alle wir

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, June 01, 2017 19:28