Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Cantata BWV 130
Herr Gott, dich loben alle wir
Traducció al català [Catalan Translation]
Cantata BWV 130 - Senyor Déu, tots et lloem

Celebració: Festa de Sant Miquel

 

Original German Text

 

Catalan Translation

1

Coro

1

Cor [S, C, T, B]

 

Tromba I-III, Timpani, Oboe I-III, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Herr Gott, dich loben alle wir
Und sollen billig danken dir
Für dein Geschöpf der Engel schon,
Die um dich schwebn um deinen Thron.

 

Senyor Déu, tots et lloem
I a bon dret et regraciem
Per l’estol d’àngels preciós
Que plana sobre el teu tron.

       

2

Recitativo A

2

Recitatiu [Contralt]

 

Continuo

   
 

Ihr heller Glanz und hohe Weisheit zeigt,
Wie Gott sich zu uns Menschen neigt,
Der solche Helden, solche Waffen
Vor uns geschaffen.
Sie ruhen ihm zu Ehren nicht;
Ihr ganzer Fleiß ist nur dahin gericht',
Dass sie, Herr Christe, um dich sein
Und um dein armes Häufelein:
Wie nötig ist doch diese Wacht
Bei Satans Grimm und Macht?

 

El seu esclat esplendent i gran saviesa,
Mostren com Déu els homes estima,
Aquests herois, aquests armígers
Són creats per a nosaltres.
No reposen a glòria seva;
Amb la tasca expressa,
De estar, Senyor Crist, a la teva vora,
I de les pobres criatures del teu ramat:

No és, doncs, profitosa la seva custòdia
Enfront de la fúria i el poder de Satan?

       

3

Aria B

3

Ària [Baix]

 

Tromba I-III, Timpani, Continuo

   
 

Der alte Drache brennt vor Neid
Und dichtet stets auf neues Leid,
Dass er das kleine Häuflein trennet.
Er tilgte gern, was Gottes ist,
Bald braucht er List,
Weil er nicht Rast noch Ruhe kennet.

 

El vell drac abrusa d’enveja,
I ordeix, a tota hora, una nova avolesa,
Per a desballestar el petit ramat.
Amb ganes del què és de Déu malmetre,
Disposat sempre amb els seus enganys,
Perquè no coneix ni pau ni treva.

       

4

Recitativo (Duetto) S T

4

Recitatiu - Duet [Soprano, Tenor]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Wohl aber uns, dass Tag und Nacht
Die Schar der Engel wacht,
Des Satans Anschlag zu zerstören!
Ein Daniel, so unter Löwen sitzt,
Erfährt, wie ihn die Hand des Engels schützt.
Wenn dort die Glut
In Babels Ofen keinen Schaden tut,
So lassen Gläubige ein Danklied hören,
So stellt sich in Gefahr
Noch itzt der Engel Hülfe dar.

 

Quina sort tan gran per nosaltres
Que ens vetlli nit i dia un estol d’àngels,
Per abatre l’escomesa de Satan!
Un Daniel, assegut enmig de lleons,
Sentí com els àngels li allargaven la mà.
Quan de Babilònia les brases dels seus forns
No abrusaven, que ja és cas!
Creients feren sentir càntics de gratitud,
Per això, en qualsevol mal pas,
Sempre ens ve dels àngels els seu ajut.

       

5

Aria T

5

Ària [Tenor]

 

Flauto traverso, Continuo

   
 

Lass, o Fürst der Cherubinen,
Dieser Helden hohe Schar
Immerdar
Deine Gläubigen bedienen;
Dass sie auf Elias Wagen
Sie zu dir gen Himmel tragen.

 

Fes, o Príncep dels Querubins,
Que aquest brau estol de paladins
Protegeixi tostemps
Els qui són els teus creients,
Fes que, en la carrossa d’Elies
Els ajudin a pujar al cel, un dia.

       

6

Choral

6

Coral [S, C, T, B]

 

Tromba I-III, Timpani, Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe II e Violino II coll'Alto, Oboe III e Viola col Tenore, Continuo

 

Darum wir billig loben dich
Und danken dir, Gott, ewiglich,
Wie auch der lieben Engel Schar
Dich preisen heut und immerdar.

 

És per això que justament et lloem
I et donem gràcies, Déu, eternament,
Tal com l’estimada angèlica legió
També, ara i sempre, et donem llaor.

 

Und bitten dich, wollst allezeit
Dieselben heißen sein bereit,
Zu schützen deine kleine Herd,
So hält dein göttlichs Wort in Wert.

 

I et preguem en tot moment
Que els sostinguis amatents,
Per a protegir la teva petita ramada
Perquè guardi la teva divina Paraula.

       

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (April 2009)

Cantata BWV 130: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions
German Text | Translations: Catalan-1 | Dutch | English-1 | English-3 | English-5 | English-6 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian | Italian-2 | Russian-1 | Spanish-3
Chorale Text:
Herr Gott, dich loben alle wir

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Introduction | Cantatas | Other Vocal | Instrumental | Performers | General Topics | Articles | Books | Movies | New
Biographies | Texts & Translations | Scores | References | Commentaries | Music | Concerts | Festivals | Tour | Art & Memorabilia
Chorale Texts | Chorale Melodies | Lutheran Church Year | Readings | Poets & Composers | Arrangements & Transcriptions
Search Website | Search Works/Movements | Terms & Abbreviations | Copyright | How to contribute | Sitemap | Links 

Back to the Top


Last update: ýApril 11, 2009 ý08:38:05