Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 61: Nun komm, der Heiden Heiland

BWV 61: Folkefrelser kom til jord

 

1. søndag i advent

   

1. Kor: Nun komm, der Heiden Heiland

1. Kor:

Nun komm, der Heiden Heiland,
der Jungfrauen Kind erkannt,
dess sich wundert alle Welt,
Gott solch’ Geburt ihm bestellt.

Folkefrelser kom til jord,
født av jomfru som vår bror.
Hele verden undret seg
at Gud valgte slik en vei.

   

2. Resitativ tenor: Der Heiland ist gekommen

2. Resitativ tenor:

Der Heiland ist gekommen,
hat unser armes Fleisch und Blut
an sich genommen,
und nimmet uns zu Blutsverwandten an.
O! allehöchstes Gut,
was hast du nicht an uns gethan?
Was thust du nicht
noch täglich an den Deinen?
Du kommst und lässt dein Licht
mit vollem Segen scheinen.

Vår Frelser kom til verden,
har tatt vårt arme kjøtt og blod
i seg på ferden,
og gjorde oss til blodsbrødre med seg
Å allerstørste gode,
hvordan kan vi få takke deg?
Hva gjør du ei
hver dag og stund for dine?
Du kom og lot ditt lys
så fullt av signing skinne.

   

3. Arie tenor: Komm, Jesu, komm

3. Arie tenor:

Komm, Jesu, komm zu deiner Kirche,
und gieb ein selig neues Jahr.
Befördre deines Namens Ehre,
erhalte die gesundte Lehre,
und segne Kanzel und Altar.

Kom, Jesus, kom nå til din kirke,
og signe du vårt nye år.
Gi navnet ditt den rette ære,
bevar hos oss den sunne lære.
gi Ord og alter gode kår.

   

4. Resitativ bass: Siehe, siehe! Ich stehe vor der Thür’

4. Resitativ bass:

Siehe, siehe! Ich stehe vor der Thür’,
und klopfe an.
So Jemand meine Stimme hören wird,
und die Thür’ aufthun;
zu dem werde Ich eingehen,
und das Abendmahl mit ihm halten,
und er mit Mir.

Se dog, se, jeg står nå for din dør
og banker på.
Om noen vil min stemme høre,
lukker døren opp,
da vil jeg gå inn til ham
holde mitt aftensmåltid med ham
og han med meg.

   

5. Arie sopran: Öffne dich, mein ganzes Herze

5. Arie sopran:

Öffne dich, mein ganzes Herze,
Jesus kommt und ziehet ein.
Bin ich gleich nur Staub und Erde,
will er mich doch nicht verschmäh’n,
seine Lust an mir zu sehn,
dass ich seine Wohnung werde.
O, wie selig werd’ ich sein!

Åpne deg, mitt hele hjerte,
Jesus kommer og toger inn.
Om jeg snart er støv og aske,
vil han ei forsmå mitt sinn,
men han lenges etter meg,
vil sin bolig her opprette.
Å, hvor salig, han er min!

   

6. Koral: Amen, amen, komm du schöne

6. Koral:

Amen, amen, komm du schöne
Freudenkrone,
bleib’ nicht lange!
Deiner wart’ ich mit Verlangen.

Amen, amen, kom min glede,
jeg er rede,
full av lengsel
til å flytte fra mitt fengsel!

   
 

Norsk tekst: Ragnar Grøm 1999

Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)

Norwegian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event | Ragnar Grøm | Johann Grip


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Tuesday, September 19, 2017 05:43