Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 143: Lobe den Herrn, meine Seele

BWV 143: Lovsyng vår Gud, min sjel

 

Nyttårsdag

   

1. Kor: Lobe den Herrn, meine Seele

1. Kor:

Lobe den Herrn, meine Seele.

Lovsyng vår Gud, min sjel.

   

2. Koral: Du Friedefürst, Herr Jesu Christ

2. Koral:

Du Friedefürst, Herr Jesu Christ,
wahr’ Mensch und wahrer Gott,
ein starker Nothelfer du bist
im Leben und im Tod;
drum wir allein
im Namen dein
zu deinem Vater schreien.

Du fredens fyrste, Jesus Krist,
i sannhet Gud og mann,
vår hjelp mot fristelser og brist,
vår trøst mot tidens tann.
I sorg og savn,
i Jesu navn,
til Herren kan vi rope.

   

3. Resitativ tenor: Wohl dem

3. Resitativ tenor:

Wohl dem,
des Hülfe der Gott Jakob ist,
der Hoffnung auf dem Herrn,
seinem Gotte, stehet.

Sæl den
hvis hjelp er Herren, Jakobs Gud,
som setter alt sitt håp
til Herren, sin Gud.

   

4. Arie tenor: Tausendfaches Unglück

4. Arie tenor:

Tausendfaches Unglück, Schrecken,
Trübsal, Angst und schnellen Tod,
Völker, die das Land bedecken,
Sorgen und sonst noch mehr Not
sehen andre Länder zwar,
aber wir ein Siegesjahr.

Tusentalls ulykker, redsel,
smerte, angst og snarlig død,
folkeslag som invaderer,
sorg og enda mere nød
er hva andre riker får,
vi dog får et seiersår.

   

5. Arie bass: Der Herr ist König ewiglich

5. Arie bass:

Der Herr ist König ewiglich,
dein Gott, Zion, für und für.

Vår Gud er konge til evig tid,
din Gud, Sion, fra slekt og til slekt.

   

6. Arie tenor: Jesu, Retter deiner Herde

6. Arie tenor:

Jesu, Retter deiner Herde,
bleibe ferner unser Hort,
dass dies Jahr uns glücklich werde,
halte Sacrament und Wort
rein der ganzen Christeschar
bis zu jenem neuen Jahr.

Jesus, Frelser, du beskytte
i det nye år din hjord
så det blir til gagn og nytte,
opphold sakrament og ord,
rens du dine kristne får
gjennom hele dette år.

   

7. Kor: Halleluja!

7. Kor:

Halleluja!
Gedenk, Herr, jetzund an dein Amt,
dass du ein Friedfürst bist,
und hilf uns gnädig allesamt
jetzund zu dieser Frist;
lass uns hinfort
dein göttlich Wort
im Fried noch länger schallen.

Halleluja!
Tenk, Herre, på ditt embete
som fredens fyrste her,
hjelp nådig oss fra nød og ve
i tiden fjern og nær;
la høyt på jord
ditt gode ord
i fred og ro få lyde.

   
 

Norsk tekst: Ragnar Grøm 1999/2001

Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)

Norwegian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event | Ragnar Grøm | Johann Grip


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Sunday, October 15, 2017 14:17